اینترنت برج ها و مجتمع ها

در بسیاری از برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری به دلیل وجود ساختار فیبر نوری خطوط تلفن، امکان دریافت سرویس اینترنت پرسرعت ADSL از طریق روش‌های معمول وجود ندارد.
حتی در مواردی که زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارایه خدمات به مشتریان وجود داشته باشد، به دلیل محدودیت فضای اختصاصی مراکز مخابراتی برای نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز ارایه سرویس، ممکن است با کمبود پورت مخابراتی خالی در مراکز روبه‌رو ‌شویم.
در نتیجه امکان ارایه سرویس اینترنت پرسرعت وجود نخواهد داشت. یکی از راهکارهای جایگزین در برج‌ها و مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی ارایه خدمات اختصاصی و ویژه به این مجتمع‌هاست.
در این شرایط برای ارایه خدمات به ساکنان این برج‌ها و مجتمع‌ها، تجهیزات مورد نیاز برای ارایه سرویس در داخل مجتمع یا برج نصب می‌شود. برای دست‌یابی به این منظور، ابتدا مجتمع مورد نظر از طریق ارتباط نقطه به نقطه با سرعت بالا به شرکت سرویس دهنده متصل می‌شود.
برای ایجاد ارتباط به وسیله امواج CPE لازم است که دو مرکز ارایه دهنده و گیرنده خدمات دارای خط دید مستقیم نسبت به یکدیگر باشند. از این رو بخش فنی برای بررسی امکان دید مستقیم مجتمع متقاضی با یکی از سایت‌های این شرکت در سطح شهر، کارشناسان خود را به محل مورد نظر می‌فرستد.
پس از انجام امکان‌سنجی و نصب تجهیزات مورد نظر در محل مجتمع متقاضی، امکان اتصال پرسرعت مشترک فراهم می‌شود. سپس با ایجاد فضایی مشابه یک مرکز مخابراتی در داخل مجتمع، پهنای باند دریافت شده، از طریق خط تلفن به هر یک از واحدهای متقاضی داده می‌شود.
اختصاص خدمات ویژه اینترنت پرسرعت مجتمع ها و برج ها افزون بر ایجاد امکانی برای دسترسی سریع و با کیفیت به خدمات اینترنت، ساکنان این برج ها و مجتمع‌ ها را از انتظار کشیدن برای دست‌یابی به خدمات و در گیر شدن با ضوابط اداری مراکز مخابراتی بی‌نیاز می‌کند.

۰۳۱-۳۲۰۵۰
۰۳۱-۳۳۳۱۱۴۱۴