رفع عیب و ارتقاء زیرساخت شبکه اینترنت منطقه اصفهان

زیرساخت شبکه اینترنت مرکز منطقه اصفهان با تلاش کارشناسان معاونت مخابرات رفع عیب و در پی آن ارتقاء یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان یاشار خورشیدی مهندس شبکه منطقه در این خصوص گفت: با توجه به بروز اشکال در ارتباطات شبکه اینترنت و بدنبال آن کندی انتقال دیتا با مرکز ذخیره سازی اطلاعات منطقه (Qnap NAS Storage) ارتباطات زیرساخت موجود بررسی شد.

وی در ادامه افزود: با نصب، راه اندازی و پیکربندی دو عدد سوئیچ سیسکو و یک عدد روتربورد میکروتیک بر روی بستر فیبر نوری، زیرساخت تصحیح شد و در پی آن نرخ انتقال بین دیتا کاربران و مرکز ذخیره سازی از ۱۰۰ M به ۸۰۰ M ارتقاء یافت.

منبع خبر: ioptc.ir

۰۳۱-۳۲۰۵۰
۰۳۱-۳۳۳۱۱۴۱۴