زیر ساختهای لازم جهت استفاده از امضای دیجیتال در استان اصفهان فراهم شده است

جعفر مطلب زاده مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان  اصفهان از آماده بودن زیرساخت های امضای دیجیتال به عنوان ایمن ترین ابزار دیجیتال با هدف احراز هویت درخواست کننده و تعیین اصالت اسناد در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان، مطلب زاده به ماده ۴۸ برنامه پنجم توسعه که دولت را مکلف به فراهم ساختن زیرساخت های لازم در خصوص توسعه امضای دیجیتال و اعتبار بخشی به شخصیت های حقوقی و حقیقی اشاره کرد و گفت: زیرساخت های لازم در استان آماده بهره برداری می باشد.

وی افزود: امضا دیجیتال توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شده و افراد حقیقی و حقوقی می­توانند پس از مراجعه به دفاتر مشخص شده در سطح استان اقدام به ثبت امضاء دیجیتال کنند، همچنین دستگاه­های دولتی و قضایی نیز از فعالیت­های الکترونیکی که با امضای دیجیتال انجام می­ گیرند، حمایت می­ کنند.

مطلب زاده در ادامه تاکید کرد: هر سازمان و نهادی که نیاز به استفاده از سرویس امضای دیجیتال داشته باشد، باید تقاضای خود را از طریق دفاتر مشخص شده RA که مراکز ثبت ­نام محسوب می ­شوند به مرکز صدور امضای دیجیتال ارایه کند و مدارک و اسناد لازم را تحویل دهد و در صورت تایید، گواهی RA صادر خواهد شد.

ایشان تأکید کرد: امیدواریم این اقدامات و تلاش های دیگر در دست انجام، اعتبار بخشی بیشتر به افراد جامعه و ایجاد رفاه بیشتر را برای مردم محقق کند.

۰۳۱-۳۲۰۵۰
۰۳۱-۳۳۳۱۱۴۱۴