منشور اخلاقی

مدیران و کارکنان ایران گیت مشتری را اولویت شماره یک شرکت می‌دانند. از این رو انجام خواسته‌های به حق و جلب رضایت مشتری را واجب می‌دانند.

مدیران و کارکنان ایران گیت معتقدند خوب گوش دادن به سخن مشتریان، مهمترین اصل برقراری ارتباط است، لذا تلاش برای دستیابی به این مهم را لازم می‌دانند.

مدیران و کارکنان ایران گیت معتقدند که وقت شناسی، تعهد و دقت در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و رعایت حقوق ایشان از مهمترین وظایف کارکنان این شرکت است.

مدیران و کارکنان ایران گیت معتقدند که اعتماد، امانت‌داری، صداقت، تواضع و مسئولیت‌پذیری پشتوانه پیشه و حرفه کارکنان این شرکت در قبال مشتریان است.

مدیران و کارکنان ایران گیت معتقدند که فراهم آوردن امکانات، آرامش خاطر مشتریان، انجام به موقع امور و جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان از اصلی ترین وظایف کارکنان این شرکت است.

مدیران و کارکنان ایران گیت، مبنای ارزیابی عملکرد شرکت را میزان رضایت مشتریان عزیز می‌دانند.

مدیران و کارکنان ایران گیت معتقدند که ارائه راهکارهای جدید خدمت و اصلاح امور، از طریق پیشنهادها و رهنمودهای مشتریان به دست می‌آید. بنابر این نقدپذیری را نشانه بلوغ و رشد خود می‌دانند.

۰۳۱-۳۲۰۵۰
۰۳۱-۳۳۳۱۱۴۱۴