پست بانک استان اصفهان، رکورددار بیشترین فعالسازی اینترنت بانک

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان از پیشتازی پست بانک استان اصفهان در فعال سازی اینترنت بانک در کشور خبر داد و گفت: پست بانک استان اصفهان رکورددار بیشترین فعال سازی اینترنت بانک و دارای بیشترین استفاده کننده از همراه بانک است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان، جعفر مطلب زاده مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با اعلام این خبر گفت: براساس گزارش منتشره اداره کل بازاریابی پست بانک ایران، مدیریت شعب استان اصفهان با فعال سازی بیشترین اینترنت بانک برای مشتریان خود، رکورددار این شاخص در بین استان ها تا پایان مهر ماه سال ‌جاری است.

مطلب زاده با بیان اینکه در دوران شیوع بیماری کرونا استفاده از خدمات غیرحضوری همچون اینترنت بانک و همراه بانک از جایگاه ویژه ای برخوردار است، گفت: همچنین حسب این گزارش در شاخص فعال سازی همراه بانک، پست بانک اصفهان توانسته است با ثبت بیشترین فعال سازی رتبه اول تعداد استفاده کننده از همراه بانک را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: هم اکنون پست بانک استان اصفهان تعداد ۳۴۵۵۶ اینترنت بانک و ۳۲۳۹۷ همراه بانک جهت مشتریان خود فعال نموده است. 

منبع خبر: esfahan.ict.gov.ir

۰۳۱-۳۲۰۵۰
۰۳۱-۳۳۳۱۱۴۱۴