کاهش تعرفه ترافیک های داخلی

قیمت ترافیک داخلی «وب‌سایت‌های منتخب ایران» به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت “بین‌الملل”) محاسبه می‌شود.

لیست وب‌سایت‌های منتخب ایران:

ابلاغی مرحله اول لیست سفید ۵۱۰ سایت  داخلی

ابلاغی مرحله دوم لیست داخلی سه قوه

ابلاغی مرحله سوم سایت داخلی۱۷-۲-۹۷

۰۳۱ - ۳۳۳۱ - ۱۴۱۴